top of page

Projektet Energi- och Miljöcenter TM (EMC)

Projektet Energi- och Miljöcenter TM (EMC) omfattar ett nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt tillbyggnad och anpassning av befintligt biogasanläggning. Anläggningarna ska byggas i anslutning till existerande avfallsanläggning som ligger på området Sobacken, cirka 7 km söder om Borås stad. I projektet ingår även markarbeten, överföringsledningar för avloppsvatten, dricksvatten och fjärrvärme.

 

NSK utför kontroll och oförstörande provning vid dragningen av den nya fjärrvärmeledning. Projektet är i full gång och beräknas vara klart sommaren 2018.

bottom of page