top of page

Förstörande Provning - Labb

Genom mekanisk provning hjälper vi dig att utvärdera om ett material eller en komponent uppfyller kvalitetskraven avseende hållfasthet. 

Vi kan hjälpa Er med bland annat:

Makroprov enligt EN ISO 17639, EN ISO 5817-B och EN ISO 10042-B
Slip/polerutrustning: Beuhler, Automet 300, 

Mikroskop Olympus GX51

Dragprov enligt EN ISO 6892-1 upp till 600Kn

Hegeweld & Peschke, Inspekt 600

Slagprov enligt EN ISO 148-1 temperaturer ned till -196°C

Instron 450 J

Bockprov enligt EN ISO 5173, EN ISO 5817-B samt EN ISO 10042-B

AC Hydraulics, P60H, 60T

Korrosionstest enligt ASTM G-48

bottom of page