top of page

Kvalitetskontroll - QA/QC

Behöver ni hjälp eller stöttning gällande kvalitetskontroll. Vi har lång erfarenhet både inom petrokemiska anläggningar såväl som på kärnkraftsanläggningar där det är högt ställda krav med avseende på dokumentation av utförda åtgärder och kontrollinsatser.

bottom of page