top of page

Avancerad Provning

Människan klarar mycket men i vissa fall, när kraven är höga eller objekten är komplicerade krävs ibland en annan lösning än manuell provning. VI håller oss i framkant vad gäller provningsmetodik samt manipulatorer så vi kan reducera de mänskliga faktorer så långt det är möjligt. Detta för att få fram reproducerbar provning med högre noggrannhet än konventinella provningsmetoder.

bottom of page